•ம.தி.மு.க., தேர்தல் நிதியளிப்பு கூட்டம் - தினமலர்
•ஈழத் தமிழருக்காக குரல் கொடுத்த நகைமுகன் காலமா...